Lagendijk Sport en recreatie

Sport en recreatie

zichtlijnen creŽren visuele relaties

Ruimte is een schaars goed

Gemeenten staan voor de uitdaging om alle functies goed te combineren. Zo is het belangrijk dat burgers kunnen sporten en recreëren. Sportvelden nemen veel ruimte in. Dat wringt vaak met bijvoorbeeld woningbouw. Steeds vaker krijgen gemeenten dan ook te maken met functieverschuivingen in ruimtelijk gebruik. Bijvoorbeeld sportveldverplaatsing om ruimte te creëren voor woningbouw.

Nieuwe voorzieningen verschuiven naar de rand van het stedelijk gebied en komen in aanraking met het landelijk gebied. De voorzieningen moeten dan zorgvuldig ingepast worden in het bestaande landschap. In onze ontwerpen is er sprake van een vloeiende overgang tussen bijvoorbeeld het recreatieterrein en het natuurlandschap. Met zichtlijnen creëren we visuele relaties.

Hand in hand met natuurontwikkeling

Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten heeft veel ervaring met het vormgeven van gebieden voor sport en (vakantie-)recreatie. Vaak gaan sport en recreatie hand in hand met natuurontwikkeling en waterberging.

We nodigen u graag uit voor een rondleiding bij een door ons gerealiseerd plan. U krijgt dan een goed beeld van de mogelijkheden.