Lagendijk Openbare ruimten

Openbare ruimten

duurzaam en toegankelijk

Een openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk

Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Kinderen kunnen lekker spelen en inwoners genieten van het groen. Een functionele inrichting van de openbare ruimte is van groot belang. In een goed ontwerp komen de verschillende belangen samen. Van duurzaamheid tot toegankelijkheid. Van opdrachtgever tot gebruikers.

We ontwerpen onder andere pleinen, parken, speeltuinen. We adviseren overheden (gemeenten), woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en architecten op het gebied van inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte. 

Landschap van belangen

Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten heeft aandacht voor de verschillende belangen bij een project. In inspraakavonden en bewonersbijeenkomsten leggen we ons oor graag te luister. Zo vertalen we de wensen en eisen van de verschillende belanghebbenden in een in het oog springend ontwerp. Met balans tussen functie, beheer en vormgeving.