Lagendijk Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

regels en richtlijnen

Bestemmingsplannen en vergunningen

Stel: u wilt een nieuw pand bouwen. Of u bent agrariër en wilt uw boerderij verplaatsen. U krijgt dan te maken met de regels en richtlijnen van de gemeente.  Helemaal als uw plannen een aanpassing van het bestemmingsplan vereisen. Wij stellen graag een landschappelijk inpassingsplan voor u op. Vormgeving en inpassing zijn in deze plannen optimaal afgestemd op de bestaande omgeving.  In veel gevallen komen wij in actie voordat het ontwerp van de woning al vast staat. Wij zorgen voor een evenwichtige ruimteverdeling op de kavel waarbij we de omgeving zoveel mogelijk betrekken.

We streven er altijd naar om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. We houden rekening met de ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. Het betreft hier vaak kleinschalige projecten, zoals een nieuwe woning of woningbouwprojecten van enige omvang.

IMRO gecodeerde plannen

Alle ruimtelijke plannen van de overheid moeten volgens de Wet ruimtelijke ordening digitaal beschikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een IMRO-codering maakt een plan universeel uitwisselbaar. Steeds vaker vragen gemeente om plannen IMRO-gecodeerd aan te leveren. Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten heeft de software om dit voor u te doen.

Wij helpen ook bij het onderbouwen van uw plannen. In samenwerking met uw bouwkundig architect of ruimtelijke ordening specialist zorgen we zo dat uw omgevingsvergunningen en bestemmingsplan goed door de gemeentelijke procedure gaan.