Visie

oog voor buitenruimten

Ruimte is een schaars goed in Nederland. Daar moeten we op een verantwoorde manier mee omgaan. Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten combineert de kennis van alle componenten van het landschap met vormgeving. Onze betrokkenheid bij het (her)inrichten van buitenruimten verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.